JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "TOJŠIĆI"

JAVNA USTANOVA OŠ "TOJŠIĆI"

 

 

Opći podaci o školi

Javna ustanova Osnovna škola „Tojšići“ nalazi se u istoimenoj mjesnoj zajednici na području općine Kalesija. Škola je osnovana Odlukom Skupštine opštine  Kalesija broj: 3326-1/63 od 10.07.1963. godine. Verifikovana je Rješenjem broj: U/I 012-10/93. Upisana je u Registar osnovnih škola Rješenjem broj: 10/1-38-4232/01 od 14.06.2001. godine pod brojem 32 na strani 32.

Školsko područje obuhvata naseljena mjesta: Tojšići, Kikači, Donje Hrasno, Gornje Hrasno, Seljublje i Jeginov Lug. Sjedište centralne škole je u Tojšićima, a područnih odjeljenja u centrima istoimenih naselja. Udaljenost područnih odjeljenja od centralne škole je sljedeća: Kikači 3 km, Donje Hrasno 8 km, Gornje Hrasno 10 km, Seljublje 20 km i Jeginov Lug 6 km.

 Na njenom školskom području nastava je organizovana neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Bile su to tzv. narodne osnovne škole a nastava se izvodila u zadružnim domovima, mektebima i privatnim kućama. Školske 1950/51. počela je izgradnja školskog objekta u Tojšićima koji je završen i predat na upotrebu 1955. godine. Bila je to prva osmorazredna škola na području općine Kalesija. Imala je tada 4 učionice, zbornicu, kancelarije direktora, biblioteku, prostoriju za učila, prostoriju za pomoćne radnike i jednu fiskulturnu salu.

 Odlukom Skupštine opštine Kalesija od 10.07.1963. godine broj: 3326/1-63, došlo je do reorganizacije škola, formiranja školskog područja u čiji sastav ulazi centralna škola u Tojšićima i 7 područnih odjeljenja i to: Gornje Vukovije, Donje Vukovije, Jeginov Lug, Kikači, Donje Hrasno, Gornje Hrasno i Seljublje. Iste godine vrši se  dogradnja škole i škola dobija četiri nove učionice i dvije kancelarije čije izgradnja je završena godinu dana kasnije, to jest 1964. godine. U godinama 1973/74. vrši se dogradnja 3 učionice iznad fiskulturne sale. Bila je to godina kada je ova osnovna škola jedina obrazovala učenike do osmog razreda na području općine Kalesija i dijelom općine Živinice (Dubrave, Tupkovići, Gračanica). Iz sastava škole 01. 09. 1975. godine izdvajaju se područna odjeljenja Gornje Vukovije i Donje Vukovije, te se formiraju kao zasebna škola sa sjedištem u Gornjim Vukovijama. Školske 1981/82. godine izgrađena je i predata na upotrebu nova fiskulturna sala površine 257 m2.

 Tokom školske 1996/97. godine, izvršena je adaptacija i sanacija školskih objekata u Kikačima, Donjem Hrasnu, Gornjem Hrasnu i Seljublju. Rekonstrukcija i dogradnja škole u Tojšićima izvršena je 1997. godine pri čemu je ugrađeno centralno grijanje, poboljšana vodovodna i kanalizaciona mreža i time poboljšani uvjeti rada. U 2002. godini velika fiskulturna sala priključena je na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Od školske 2012/13 godine područno odjeljenje u Jeginovom Lugu je privremeno prestalo sa radom jer nema dovoljan broj učenika.

           

Osvrt na rezultate u prthodnoj godini

 

 

U skladu sa Zakonom o osnovnoj školi, Nastavnim planom i programom, Godišnjim programom rada škole i drugim aktima i dokumentima koji regulišu oblast obrazovanja, može se zaključiti sljedeće:

 U prošloj školskoj godini realizacija programskih sadržaja ostvarena je u potpunosti u okviru planiranog broja nastavnih dana. U školi se izučavao njemački jezik u  VI, VII, VIII i IX  razredu i engleski jezik  u I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII i IX razredu. Sadržaji dodatne i dopunske nastave realizirani su u okviru 30 časova, odnosno sa po jednim časom sedmično počevši od 1. oktobra 2015. godine.

 Slobodne aktivnosti realizirane su  sa po 30 časova ukupno, odnosno sa jednim časom sedmično.

Analizirajući rad škole u  školskoj 2014/2015. godini, može se konstatovati da je bio vrlo uspješan.

Prije svega rezultati ostvareni u redovnoj nastavi su na zavidnom nivou, kao i rezultati u vannastavnim aktivnostima.

 Školsku kuhinju smo na tenderu dodijelili  UR „Konoba“ Tojšići. U protekloj školskoj godini je u potpunosti funkcionisala i udovoljavala školskim zahtjevima i potrebama zainteresovanih učenika i zaposlenika.

 Uz pomoć Vijeća škole i roditelja, odnosno uz angažman roditelja naših učenika na roditeljskim sastancima, prikupili smo određen iznos novčanih sredstava kojima smo obogatili bibliotekački fond i nabavili jedan računar sa minitorom.

Nastavni plan i program je u potpunosti realiziran u okviru planiranog godišnjeg fonda sati, izuzev laboratorijskih vježbi iz fizike, hemije i biologije, usljed nedostatka prostora za vježbe, pribora i materijala za njihovo samo izvođenje.

 

Realiziran je također planirani godišnji fond sati iz dopunske, dodatne i fakultativne nastave kao i slobodnih aktivnosti. Sva planirana takmičenja i smotre su uspješno realizirane, sa vidnim i zapaženim rezultatima naše škole.

 

Opći uspjeh učenika u učenju učenika od III do IX razreda u školskoj 2014/15. godini  bio je sljedeći:

 

Razredi

Broj

odjeljenja

 

Muških

Ženskih

Svega

Odličnih

Vrlodobrih

Dobrih

Dovoljnih

Svega

 

Prolaznost

%

Srednja

ocjena

III-IX

24,5

307

292

599

309

142

117

23

591

98,66

4,25

 

 

Opći uspjeh učenika u vladanju učenika od I do IX razreda u školskoj 2014/15. godini  je sljedeći:

Razredi

Primjerno

Vrlodobro

Dobro

Zadovoljava

Loše

Svega

Ukor

razrednika

Ukor

Razred.nog

vijeća

Ukor Nast.

vijeća

 

Svega

 

I-IX

743

18

1

0

0

762

18

1

 

19

 

Izostanci

Razredi

Opravdanih

Neopravdanih

Ukupno izostanaka

I –IX

19599

290

19889

 

 

KALENDAR  TAKMIČENJA U ŠKOLSKOJ 2014./2015. GODINI

 

Škola je u prošloj školskoj godini imala zapažene rezultate u takmičenju učenika  na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou.

R.

br

Naziv slobodne aktivnosti

Rukovodilac i  Razred

 

OPĆINSKO

 

KANTONALNO

 

FEDERALNO

DRŽAVNO

Mjesto

održavanja

Plasman

Mjesto

održavanja

Plasman

Mjesto i

plasman

1.

Svjesnost o postojanju mina

Ajša Kapidžić -  VII

Rainci G

3.

-

-

-

2.

Hemija - Emina Paščanović  -  IX

Rainci G

3.

-

-

-

3.

Biologija - Nezira Islamović      -   VIII

Vukovije

4.

 

 

 

4.

Engleski jezik - Vedran Mehić  -  IX

Rainci G

4.

-

-

-

5.

Engleski jezik -Nermina Bećirović  -  VIII

Rainci G

1.

?

-

-

6.

Engleski jezik - Azra Džeko    -  VII

Rainci G

5.

-

-

-

7.

Njemački jezik - Đana Tufekčić   - VIII  i  IX

Memići

5.

?

 

 

8.

Historija - Ekrem Sakić  -  VII

Memići

4.

-

-

-

9.

Geografija - Ekrem Sakić    - VII

Kalesija

5.

-

-

-

10.

Matematika - Mujesira Živčić      - VII  i IX

Tojšići

2.  VII

3.   IX

?

 

 

11.

Matematika - Amela Imamović    - VI

Tojšići

1.

?

 

 

12.

Matematika - Jasmina Šarić     - VIII

Tojšići

1.

?

 

 

13.

Fizika - Selma Delić    - VIII  i IX

Tojšići

2.  VIII

2.   IX

?

 

 

14.

Tehničko stvaralaštvo - Admir Džambić      -  

Vukovije

1.

 

 

 

15.

Tehničko stvaralaštvo - Mujo Mušanović     

Vukovije

 

 

 

 

16.

Tehničko stvaralaštvo - Ćazim Paščaninović    

Vukovije

2.

 

 

 

17.

Informatika - Ćazim Paščaninović    

Vukovije

2.

 

 

 

18.

Saobraćaj - Ćazim Paščaninović    - V i VI

Vukovije

3.

 

 

 

19.

Islamska vjeronauka -  Čikarić Mevlida, VIII i IX

Kalesija

4.   VIII

5.   IX

 

 

 

20.

Prva pomoć - Emina Paščanović

Tojšići

- - -

 

 

 

21.

Civitas - Ekrem Sakić     - VII

Kalesija

 

 

 

 

22.

Šah - Jasminko Smajić  - VI-VIII-IX

Rainci G

1.

?

 

 

23.

Odbojka - Smajo Šahbegović     -  IX

Kalesija

2. dječaci

5. djevojčice

 

 

 

24.

Košarka - Ibrahim Čanić   -  VIII,IX

Kalesija

5. dječaci

4. djevojčice

 

 

 

25.

Stoni tenis - Ibrahim Čanić   -   VI-IX

Kalesija

5.

 

 

 

26.

Nogomet - Smajo Šahbegović

Kalesija

3.

 

 

 

27.

Atletika - Ibrahim Čanić

Tojšići

Dječaci   ---

3. Djevojčice

 

 

 

 

 

Upis i polazak djece u prvi razred

 

Upis djece, za školsku 2015/2016. godinu, obavila je tročlana komisija  u sastavu pedagog škole i dva nastavnika razredne nastave po sljedećem rasporedu:

 

R.br.

Datum

Mjesto upisa

Prebivalište

1.

20-24.4.2015.

Centralna škola Tojšići

Tojšići i Jeginov Lug

2.

14.4.2015.

PO Kikači

Kikači

3.

16.4.2015.

PO D. Hrasno

D. Hrasno

4.

13.4.2015.

PO G. Hrasno

G. Hrasno

5.

17.4.2015.

PO Seljublje

Seljublje

 

 

 

R.br.

Škola

Dječaka

Djevojčica

Ukupno

Odjeljenja

1.

Centralna škola Tojšići

35

34

64

3

2.

Područno odjeljenje Kikači

12

5

17

1

3.

Područno odjeljenje Hrasno D.

5

4

9

0,5

4.

Područno odjeljenje Hrasno G.

3

1

4

0,25

5.

Područno odjeljenje Seljublje

5

3

8

0,5

U k u p n o

55

47

102

5,25

 

     

                                                                              UČENICI

 

      Broj odjeljenja po školskim objektima

 

ŠKOLSKI

OBJEKTI

Broj i struktura odjeljenja

Čistih

odjeljenja

Kombinovana

Speci-

jalna

Svega

odjeljenja

Broj

učenika

Od 2

razr.

Od

3 razr.

Od 4 razr.

Više

Centralna škola

23

 

 

 

 

 

23

582

PŠ Kikači

5

 

 

 

 

 

5

90

PŠ Donje Hrasno

 

2

 

 

 

 

2

35

PŠ Gornje Hrasno

 

 

 

1

 

 

1

17

PŠ Seljublje

3

1

 

 

 

 

4

54

Svega

31

3

 

1

 

 

35

778

 

 

Broj odjeljenja i učenika

 

Razred

Broj odjeljenja

Broj učenika

Prosječan broj  učenika u odjeljenju

Prvi

   5,25

102

19,4

Drugi

   4,25

84

19,7

Treći

   4,75

85

17,9

Četvrti

   4,75

98

20,6

Peti

   4

88

22

Šesti

   3

69

23

Sedmi

   3

89

29.6

Osmi

   3

81

27

Deveti

   3

82

27,3

Svega:

 35

778

22,22

 

Učenici sa posebnim potrebama

 

U školskoj 2015/2016. godini, 11 učenika, sa rješenjima, rade po prilagođenom programu. Tri učenika su u predmetnoj nastavi i to u Vi i IX  razredu i 8 učenika u  razrednoj nastavi, odnosno u I, II, IV i V razredu.

 

U vezi s navedenim brojem učenika naglasimo i ovo:

-          jedan učenik je razvrstan u grupu djece s teškim oštećenjem sluha;

-          dva učenika su  razvrstana u grupu djece s poremećajem u govoru, glasu i jeziku;

-          osam učenika je razvrstano u grupu djece s kombinovanim smetnjama.

 

 Nacionalna struktura učenika u školi

 

RAZRED

Bošnjaci

Hrvati

Srbi

Romi

Ostali

Ukupno

I

102

 

 

 

 

102

II

84

 

 

 

 

84

III

85

 

 

 

 

85

IV

98

 

 

 

 

98

V

88

 

 

 

 

88

VI

69

 

 

 

 

69

VII

89

 

 

1

 

89

VIII

81

 

 

 

 

81

IX

82

 

 

 

 

82

Ukupno

778

 

 

1

 

778

 

 

 Brojno stanje učenika u petogodišnjem period

 

Školske  godine

Upisano

u I razred

Ukupno učenika

devetogodišnje

Ukupno  učenika osmogodišnje

Ukupno

2015/16.

102

778

0

778

2014/15.

86

86

0

761

2013/14.

93

770

0

770

2012/13.

101

713

79

792

2011/12.

90

622

183

805

U odnosu na prethodnu školsku godinu povećan je broj učenika za:

17

                               Ukupno odjeljenja u školi 2015/16.

35

 

 

KADAR

 Broj i struktura nastavnika

 

Radno mjesto

Stručni

Nestručni

Svega

Napo-mena

dr.sc.

mrsc.

prof.

nast.

učit.

Svega

VSS

VSŠ

SSS

Svega

Direktor škole

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Pom. direktora

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Pedagog - psiholog

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Defektolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socijalni radnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vjeroučitelj

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Nas.predmetne nas

 

1

26

3

1

31

 

 

 

 

31

 

Nas.razredne nas.

 

 

20

1

 

21

 

 

 

 

21

 

Bibliotekar

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

S v e g a

 

1

52

5

1

55

 

 

 

 

55

 

 

 

Nastavnici – pripravnici -volonteri

 

Rad sa pripravnicima se zasniva na praćenju rada pripravnika tokom perioda stažiranja. Praćenje i rukovođenje realizuje mentor po odluci Nastavničkog vijeća. Nastavničko vijeće početkom svake godine određuje pripravnicima mentora koji prati rad pripravnika dok isti ne položi stručni ispit. Ove godine imamo pripravnike:

 

Pregled imena pripravnika-volontera

Rb.

  Prezime i ime pripravnika

Zvanje-struka

Prezime i ime mentora

1

Hodžić Muhamed

Profesor fizike

Kunosić

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Nastavnici mentori i savjetnici  2015/2016.

 

Rb.

Prezime i ime mentora

Struka

Prezime i ime savjetnika

Struka

1.

Živčić Mujesira

prof. matem. i nastavnica fizike

Aljukić Bešir

nast. bosanskog jezika

i književnosti i viši knjižničar

2.

Islamović Nezira

prof. biologije i

nastavnica  hemije

Mujkanović Hatidža

prof. razred. nastave

3.

Paščanović Emina

nast. biol. i hemije

 

 

4.

Šahbegović Smajo

mr.sc. sporta

 

 

5.

Buljubašić Selmir

prof. geogr. i historije

 

 

6.

Nurković Hasnkija

prof. razred. nastave

 

 

7.

Andelija Lejla

prof. razred. nastave

 

 

8.

Paščaninović Ćazim

prof. informatike

 

 

9.

Sakić Hidajet

prof. razred. nastave

 

 

10.

Mujanović Fejzulah

prof. razred. nastave

 

 

11.

Sakić Azra

prof. razred. nastave

 

 

12.

Huskić Nevresa

prof. razred. nastave

 

 

12.

Buljubašić Amela

prof. razred. nastave

 

 

13.

Smajić Jasminko

prof. razred. nastave

 

 

14.

Ramić Hava

prof. razred. nastave

 

 

15.

Salihović Suada

prof. razred. nastave

 

 

16.

Kapidžić Ajša

nast. razred. nastave

 

 

17.

Jakubović Tima

prof. razred. nastave

 

 

18.

Smajić Tifa

prof. razred. nastave

 

 

19.

Alić Amira

prof. razred. nastave

 

 

20.

Dukić Nijaz

prof.hist.i geografije

 

 

21.

Sakić Ekrem

prof.histor.i geografije

 

 

22.

Suljanović Samir

prof. tjelesnog odgoja

 

 

23.

Isabegović Sabina

prof. bosanskog jezika

 

 

24.

Bećirović Nermina

prof. engleskog jezika

 

 

 

                                                              Stručni aktivi u školi 

 

Rb.

Stručni aktiv

Br. članova

Predsjednik aktiva

1.

Aktiv nastavnika razredne nastave

23

Buljubašić Amela

2.

Aktiv nastavnika društvenih nauka

15

Čikarić Mevlida

3.

Aktiv nastavnika prirodnih nauka

13

Džambić Admir

 

Vannastavno osoblje

 

R.b.

Prezime i ime zaposlenog

Radno

mjesto

Školska

sprema

Godina

staža

Sedmično

Sati

Napomena

1.

Muminović Mumin

Sekretar

SSS

33

40

 

2.

Šmigalović Seid

Računovođa

SSS

34

40

 

3.

Barčić Samid

Ložač-domar

KV

 

40

 

4.

Hadžić Izeta

Spremačica

NKV

25

40

 

5.

Karić Zumra

Spremačica

NKV

24

40

 

6.

UPRAŽNJENO

Spremačica

 

 

40

 

7.

Šmigalović Nefisa

Spremačica

NKV

9

40

 

8.

Karić Sadeta

Spremačica

NKV

20

40

 

9.

Bureković Avdo

Spremač-ložač

NKV

19

40

 

10.

Merić Izet

Spremač-ložač

SSS

15

40

 

11.

Smajić Nurija

Spremač-ložač

NKV

23

40

 

12.

Mehidić Bego

domar

SSS

29

40

 

 

 

 

Nacionalna struktura zaposlenih u školi

 

Bošnjaci

Hrvati

Srbi

Romi

Ostali

Ukupno

69

1

 

 

 

70

 

 

NASTAVA

 

Sedmični broj časova predmetne nastave

 

Predmeti

I-V

VI

VII

VIII

IX

Svega

Bosanski jezik  i književnost

 

12

12

12

12

48

Matematika

 

12

12

12

12

48

Engleski   jezik

46

6

6

6

6

70

Njemački  jezik

 

6

6

6

6

24

Muzička kultura

 

3

3

3

3

12

Likovna kultura

 

3

3

3

3

12

Tjelesni i zdravstveni odgoj

 

6

6

6

6

24

Biologija

 

3

6

3

6

18

Historija – Povijest

 

3

6

3

6

18

Geografija – Zemljopis

 

3

6

6

3

18

Fizika

 

 

3

6

6

15

Hemija – Kemija

 

 

 

6

6

12

Tehnički odgoj

 

6

6

6

6

24

Informatika

 

6

6

6

6

24

Kultura življenja

 

 

 

 

 

 

Građansko obrazovanje

 

 

3

 

 

3

Vjeronauka

31

6

3

3

3

46

Religijska kultura

 

 

 

 

 

 

Osnovi tehnike i informatike

7

 

 

 

 

7

Svega

84

75

87

87

90

423

 

 

 Učenje stranih jezika

 

 

Razredi

I-IV

V

VI

VII

VIII

IX

SVEGA

Engleski

jezik

Br. odjeljenja

1. str. jezika

19

4

3

3

3

3

35

Br. učenika  1. str. jezika

369

88

69

89

81

82

778

Njemački

jezik

Br. odjeljenja

2. str. jezika

 

 

3

3

3

3

12

Br. učenika

2. str. jezika

 

 

69

89

81

82

321

Svega

Br. odjeljenja

19

4

3

3

3

3

35

Br. učenika

369

88

69

89

81

82

778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izborna obavezna nastava

 

Razredi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Svega

Broj  učenika

koji  pohađaju

Vjeronauka

Islamska

102

84

85

98

88

69

89

81

82

778

Katolička

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravoslavna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svega

102

84

85

98

88

69

89

81

82

778

Religijska kultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na početku školske godine anketirani su roditelji učenika prvog razreda s ciljem opredjeljivanja za izučavanje vjeronauke ili religijske kulture. Nastavni kadar je stručan a organizacija nastave je ista kao i kod drugih predmeta.

 

 Fakultativna nastava

Za školsku 2015/2016. godinu nije  planirana  fakultativna nastava.

 

Dopunska nastava

 

Dopunska nastava realizuje se iz bosanskog jezika i književnosti, engleskog, i njemačkog jezika te matematike u svim razredima od IV do IX, a realizatori su nastavnici razredne nastave, bosanskog jezika i književnosti, engleskog, njemačkog  i matematike.

Od VI do IX razreda dopunska nastava se realizuje iz biologije, historije i geografije a realizatori su predmetni nastavnici.

 

U VII razredu realizuje se dopunska nastava iz fizike a u VIII i IX razredu iz fizike i hemije. Realizatori su predmetni nastavnici.

 

Svi časovi dopunske nastave realizuju se u okviru jednog časa sedmično ili 30 časova godišnje za svaki predmet.

 

Dakle, svi navedeni nastavnici dobili su 30 časova dopunske nastave, na godišnjem nivou, neovisno u kojim razredima predaju. Svaki nastavnik dobija dnevnik rada u kojem evidentira plan i program i realizaciju plana dopunske nastave kao i napredovanje učenika. Isti je dužan na kraju mjeseca donijeti na pregled kod direktora ili pedagoga škole. Plan realizacije dopunske nastave sa zaduženjima nastavnika usvojen je na Nastavničkom vijeću.

 

Pregled časova dopunske nastave po razredima

 

Predmet

 

Godišnji fond sati

Svega

Zaduženi nastavnici

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 

Bosanski jezik

30

30

 

 

 

 

60

Nastavnici razr. nastave

Bosanski jezik

 

 

 

15

 

15

30

Imampvić Omer

Bosanski jezik

 

 

15

 

15

 

30

Isabegović Sabina

Matematika

30

30

 

 

 

 

60

Nastavnici razr. nastave

Matematika

 

 

15

 

15

 

30

Živčić Mujesira

Matematika

 

 

 

15

 

15

30

Jukanović Sanela

Biologija

 

 

 

15

 

15

30

Islamović Nezira

Biologija

 

 

15

 

15

 

30

Paščanović Emina

Hemija

 

 

 

 

15

15

30

Paščanović Emina

Fizika

 

 

 

 

15

15

30

Delić Selma

Historija

 

 

10

10

10

 

30

Sakić Ekrem

Geografija

 

 

 

15

 

15

30

Sakić Ekrem

Geografija

 

 

15

 

15

 

30

Buljubašić Selmir

Engleski jezik

 

 

 

 

15

 

30

Džeko Azra

Engleski jezik

10

 

10

 

 

10

30

Bećirović Nermina

Engleski jezik

 

15

 

15

 

 

30

Mehić Vedran

Njemački jezik

 

 

10

10

5

5

30

Tufekčić Đana

Ukupno

70

75

90

110

120

105

570

 

 

Dodatna nastava

 Dodatna nastava se organizuje iz predmeta koji imaju i takmičarski karakter, a realizuje se i radi sa učenicima koji se ističu iz tih nastavnih predmeta. Izbor učenika vrše predmetni nastavnici na stručnim aktivima.

Svaki nastavnik, koji vodi dodatnu nastavu, dobija dnevnik rada u kojem evidentira plan i program i realizaciju plana dodatne  nastave kao i napredovanje učenika. Isti je dužan na kraju mjeseca donijeti na pregled kod direktora ili pedagoga škole. Plan realizacije dodatne  nastave sa zaduženjima nastavnika usvojen je na Nastavničkom vijeću.

 

Predmet

Godišnji fond časova

Svega

Zaduženi

nastavnici

VI

VII

VIII

IX

Matematika

 

15

 

15

30

Jukanović Sanela

Matematika

15

 

15

 

30

Živčić Mujesira

Fizika

 

 

15

15

30

Delić Selma

Engleski jezik

 

30

 

 

30

Mehić Vedran

Engleski jezik

 

 

30

 

30

Džeko Azra

Engleski jezik

 

 

 

30

30

Bećirović Nermina

Njemački jezik

 

 

 

30

30

Tufekčić Đana

Hemija

 

 

 

30

30

Paščanović Emina

Biologija

 

 

30

 

30

Islamović Nezira

Informatika

 

 

 

30

30

Paščaninović Ćazim

Ukupno :

15

45

90

150

300

 

 

Slobodne aktivnosti

 Slobodne aktivnosti se izvode po 1 sat sedmično 30 godišnje. U školi se svake godine organizuje rad niz sekcija u koje se uključuju učenici prema svojim sklonostima, afinitetima i željama.

 

Nastavnici, rukovodioci sekcija, obavezni su izvršiti u toku septembra  anketiranje učenika za izbor sekcije vodeći računa da jedan učenik ne može biti uključen u rad više od dvije sekcije ne računajući učešće u horu.

 

Svaki nastavnik, koji izvodi slobodnu aktivnost, dobija dnevnik rada u kojem evidentira plan i program i realizaciju plana sekcije kao i napredovanje učenika. Isti je dužan na kraju mjeseca donijeti na pregled kod direktora ili pedagoga škole. Plan realizacije sekcije sa zaduženjima nastavnika usvojen je na Nastavničkom vijeću.

 

R.br.

S  E  K  C  I  J  A

Sedmični fond

časova

Zaduženi nastavnici

 
 

1.

Novinarska sekcija

1

Aljukić Bešir

 

2.

Literarna

1

Imamović Omer, Smajić Mejra

 

3.

Recitatorska

1

 Sabina  Isabebegović Andelija Lejla, Salihbegović Alma, Salihović Suada, Sakić Hidajet, Mujkanović Hatidža,

 

4.

Dramska

1

Srabović Mediha, Ramić Hava , Sakić Azra, Mujanović Fejzulah, Smajić Tifa, Sakić Ibrahim

 

5.

Folklorna

1

Hodžić Zumreta i Huskić Nevresa

 

6.

Muzička

1

Novalić Behija

 

7.

Likovna

1

Goletić Admir, Buljubašić Amela

 

8.

KMT

1

Džambić Admir, Softić Izet,

 

9.

Ritmika

1

Altumbabić Nafija i  Alić Amira

 

10.

Košarka

1

Čanić Ibrahim

 

11.

Atletika

Čanić Ibrahim

 

12.

Stoni tenis

1

Umljenović Siniša

 

13.

Odbojka

1

Šahbegović Smajo

 

14.

Nogomet

Šahbegović Smajo

 

15.

Šahovska

1

Smajić Jasminko

 

16.

Borba protiv ovisnosti

1

Jakubović Tima

 

17.

Borba protiv nasilja

1

Nurković Hankija

 

18.

Historijska

1

Sakić Ekrem

 

19

Debatna sekcija

1

Džeko Azra

 

20.

Crveni križ

1

Kapidžić Ajša

 

21.

Prva pomoć

1

Jukanović Sanela

 

22.

Civitas

1

Mujkanović Sanela

 

23.

Saobraćajna

1

Paščaninović Ćazim

 

24.

Ekološka sekcija

1

Gutić Mirela

 

25.

Ilahije i kaside

1

Čikarić Mevlida

 

 

       Poboljšanje kadrovskih uvjeta rada, planirani oblici edukacije i stručnog usavršavanja

 

Stručno usavršavanje nastavnika planira se individualnim i kolektivnim oblicima stručnog usavršavanja.

 

Prema posebnom programu bit će održani ogledni časovi u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju rada nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u cilju ocjenjivanja kvaliteta rada u nastavnom procesu. Pored ovog nastavnici će pripremati određene stručne teme koje će realizovati na sjednicama Nastavničkog vijeća, Odjeljenskim vijećima i stručnim aktivima.

Obaveze mentora su da prate rad pripravnika, da prisustvuju časovima i pružaju pripravnicima svu neophodnu pomoć u radu.

Obaveze pripravnika su da sarađuju sa mentorom, da prisustvuju časovima mentora i da o svemu vode urednu dokumentaciju.

 

Rokovi za polaganje stručnih ispita se određuju nakon navršenog  stažiranja.

Kolektivni oblici stručnog usavršavanja biće organizovan na nekoliko vidova :

-          Seminari i ogledno-ugledni časovi

-          Nastavničko vijeće

-          Stručni aktivi

Nastavnici su u obavezi da prema programima Nastavničkog vijeća, razrednog vijeća  i stručnih aktiva, pripremaju stručne teme i iste realizuju. Pored toga obavezni su prisustvovati seminarima koje organizuje Pedagoški zavod i druge organizacije uz suglasnost Ministarstva. Plan održavanja tema za stručno usavršavanje:

 

R.

br.

Nastavnik realizator teme

Naziv teme

Vrijeme realizacije teme

1.

Kapidžić Ajša

Moć i nemoć odgoja

Oktobar

2.

Imamović Omer

Jezik, govor, dogma

Novembar

3.

Tufekčić Đana

Obrada riječi i štiva u nastavi stranog jezika

Decembar

4.

Altumbabić Nafija

Neki strahovi kod osnovnoškolske djece

Decembar

5.

Smajić Mejra

Korelacija nastave matematike i i ostalih nastavnih predmeta u mlađim razredima osnovne škole

Januar

6.

Sakić Ibrahim

Nastava matematike u kombinovanim odjeljenjima

Februar

7.

Goletić Admir

Neka razmatranja aspekta kiča

Mart

8.

Džambić Admir

Kako da roditelji zaštite djecu od štetnih uticaja  internetskih sadržaja?

April

9.

Jukanović Sanela

Faktori koji doprinose kvalitetnijoj nastavi

Maj 

10.

Islamović Nezira

Značaj ekološke edukacije u očuvanju prirode i okoliša

Jun

 

Napomena: Redosljed realizacije navedenih tema je obavezujući, s tim što će termin realizacije biti usklađivan sa terminom održavanja sjednica stručnih aktiva i razrednih vijeća.

Opći uspjeh uĉenika u uĉenju uĉenika od III do IX razreda u školskoj 2014/15. godini bio je sljedeći:
Razredi
Broj odjeljenja
Muških
Ţenskih
Svega
Odliĉnih
Vrlodobrih
Dobrih
Dovoljnih
Svega
Prolaznost %
Srednja ocjena
III-IX
24,5
307
292
599
309
142
117
23
591
98,66
4,25
Opći uspjeh uĉenika u vladanju uĉenika od I do IX razreda u školskoj 2014/15. godini je sljedeći:
Razredi
Primjerno
Vrlodobro
Dobro
Zadovoljava
Loše
Svega
Ukor razrednika
Ukor Razred.nog vijeća
Ukor Nast. vijeća
Svega
I-IX
743
18
1
0
0
762
18
1
19
6
Izostanci
Razredi
Opravdanih
Neopravdanih
Ukupno izostanaka
I –IX
19599
290
19889
KALENDAR TAKMIĈENJA U ŠKOLSKOJ 2014./2015. GODINI Škola je u prošloj školskoj godini imala zapaţene rezultate u takmiĉenju uĉenika na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou.
R. br
Naziv slobodne aktivnosti Rukovodilac i Razred
OPĆINSKO
KANTONALNO
FEDERALNO DRŢAVNO
Mjesto odrţavanja
Plasman
Mjesto odrţavanja
Plasman
Mjesto i plasman
1.
Svjesnost o postojanju mina Ajša Kapidţić - VII
Rainci G
3.
-
-
-
2.
Hemija - Emina Pašĉanović - IX
Rainci G
3.
-
-
-
3.
Biologija - Nezira Islamović - VIII
Vukovije
4.
4.
Engleski jezik - Vedran Mehić - IX
Rainci G
4.
-
-
- 5. Engleski jezik -Nermina Bećirović - VIII Rainci G 1. - - -
6.
Engleski jezik - Azra Dţeko - VII
Rainci G
5.
-
-
-
7.
Njemaĉki jezik - Đana Tufekĉić - VIII i IX
Memići
5.
-
8.
Historija - Ekrem Sakić - VII
Memići
4.
-
-
-
9.
Geografija - Ekrem Sakić - VII
Kalesija
5.
-
-
-
10.
Matematika - Mujesira Ţivĉić - VII i IX
Tojšići
2. VII 3. IX
-
11. Matematika - Amela Imamović - VI Tojšići 1. - 12. Matematika - Jasmina Šarić - VIII Tojšići 1. -
13.
Fizika - Selma Delić - VIII i IX
Tojšići
2. VIII 2. IX
-
14. Tehniĉko stvaralaštvo - Admir Dţambić - Vukovije 1.
15.
Tehniĉko stvaralaštvo - Mujo Mušanović
Vukovije
16.
Tehniĉko stvaralaštvo - Ćazim Pašĉaninović
Vukovije
2.
17.
Informatika - Ćazim Pašĉaninović
Vukovije
2.
18.
Saobraćaj - Ćazim Pašĉaninović - V i VI
Vukovije
3.
19.
Islamska vjeronauka - Ĉikarić Mevlida, VIII i IX
Kalesija
4. VIII 5. IX
20.
Prva pomoć - Emina Pašĉanović
Tojšići
5.
21.
Civitas - Ekrem Sakić - VII
Kalesija
22. Šah - Jasminko Smajić - VI-VIII-IX Rainci G 1. -
23.
Odbojka - Smajo Šahbegović - IX
Kalesija
2. djeĉaci 5. djevojĉice
24.
Košarka - Ibrahim Ĉanić - VIII,IX
Kalesija
5. djeĉaci 4. djevojĉice
25.
Stoni tenis - Ibrahim Ĉanić - VI-IX
Kalesija
5.
26.
Nogomet - Smajo Šahbegović
Kalesija
3.
27.
Atletika - Ibrahim Ĉanić
Tojšići
5. djeĉaci 3. djevojĉice
7
2.3. Upis i polazak djece u prvi razred Upis djece, za školsku 2015/2016. godinu, obavila je troĉlana komisija u sastavu pedagog škole i dva nastavnika razredne nastave po sljedećem rasporedu:
R.br.
Datum
Mjesto upisa
Prebivalište
1.
20-24.4.2015.
Centralna škola Tojšići
Tojšići i Jeginov Lug
2.
14.4.2015.
PO Kikaĉi
Kikaĉi
3.
16.4.2015.
PO D. Hrasno
D. Hrasno
4.
13.4.2015.
PO G. Hrasno
G. Hrasno
5.
17.4.2015.
PO Seljublje
Seljublje
R.br.
Škola
Djeĉaka
Djevojĉica
Ukupno
Odjeljenja
1.
Centralna škola Tojšići
35
34
64
3
2.
Podruĉno odjeljenje Kikaĉi
12
5
17
1
3.
Podruĉno odjeljenje Hrasno D.
5
4
9
0,5
4.
Podruĉno odjeljenje Hrasno G.
3
1
4
0,25
5.
Podruĉno odjeljenje Seljublje
5
3
8
0,5
U k u p n o
55
47
102
5,25
Opći uspjeh uĉenika u uĉenju uĉenika od III do IX razreda u školskoj 2014/15. godini bio je sljedeći:
Razredi
Broj odjeljenja
Muških
Ţenskih
Svega
Odliĉnih
Vrlodobrih
Dobrih
Dovoljnih
Svega
Prolaznost %
Srednja ocjena
III-IX
24,5
307
292
599
309
142
117
23
591
98,66
4,25
Opći uspjeh uĉenika u vladanju uĉenika od I do IX razreda u školskoj 2014/15. godini je sljedeći:
Razredi
Primjerno
Vrlodobro
Dobro
Zadovoljava
Loše
Svega
Ukor razrednika
Ukor Razred.nog vijeća
Ukor Nast. vijeća
Svega
I-IX
743
18
1
0
0
762
18
1
19
6
Izostanci
Razredi
Opravdanih
Neopravdanih
Ukupno izostanaka
I –IX
19599
290
19889
KALENDAR TAKMIĈENJA U ŠKOLSKOJ 2014./2015. GODINI Škola je u prošloj školskoj godini imala zapaţene rezultate u takmiĉenju uĉenika na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou.
R. br
Naziv slobodne aktivnosti Rukovodilac i Razred
OPĆINSKO
KANTONALNO
FEDERALNO DRŢAVNO
Mjesto odrţavanja
Plasman
Mjesto odrţavanja
Plasman
Mjesto i plasman
1.
Svjesnost o postojanju mina Ajša Kapidţić - VII
Rainci G
3.
-
-
-
2.
Hemija - Emina Pašĉanović - IX
Rainci G
3.
-
-
-
3.
Biologija - Nezira Islamović - VIII
Vukovije
4.
4.
Engleski jezik - Vedran Mehić - IX
Rainci G
4.
-
-
- 5. Engleski jezik -Nermina Bećirović - VIII Rainci G 1. - - -
6.
Engleski jezik - Azra Dţeko - VII
Rainci G
5.
-
-
-
7.
Njemaĉki jezik - Đana Tufekĉić - VIII i IX
Memići
5.
-
8.
Historija - Ekrem Sakić - VII
Memići
4.
-
-
-
9.
Geografija - Ekrem Sakić - VII
Kalesija
5.
-
-
-
10.
Matematika - Mujesira Ţivĉić - VII i IX
Tojšići
2. VII 3. IX
-
11. Matematika - Amela Imamović - VI Tojšići 1. - 12. Matematika - Jasmina Šarić - VIII Tojšići 1. -
13.
Fizika - Selma Delić - VIII i IX
Tojšići
2. VIII 2. IX
-
14. Tehniĉko stvaralaštvo - Admir Dţambić - Vukovije 1.
15.
Tehniĉko stvaralaštvo - Mujo Mušanović
Vukovije
16.
Tehniĉko stvaralaštvo - Ćazim Pašĉaninović
Vukovije
2.
17.
Informatika - Ćazim Pašĉaninović
Vukovije
2.
18.
Saobraćaj - Ćazim Pašĉaninović - V i VI
Vukovije
3.
19.
Islamska vjeronauka - Ĉikarić Mevlida, VIII i IX
Kalesija
4. VIII 5. IX
20.
Prva pomoć - Emina Pašĉanović
Tojšići
5.
21.
Civitas - Ekrem Sakić - VII
Kalesija
22. Šah - Jasminko Smajić - VI-VIII-IX Rainci G 1. -
23.
Odbojka - Smajo Šahbegović - IX
Kalesija
2. djeĉaci 5. djevojĉice
24.
Košarka - Ibrahim Ĉanić - VIII,IX
Kalesija
5. djeĉaci 4. djevojĉice
25.
Stoni tenis - Ibrahim Ĉanić - VI-IX
Kalesija
5.
26.
Nogomet - Smajo Šahbegović
Kalesija
3.
27.
Atletika - Ibrahim Ĉanić
Tojšići
5. djeĉaci 3. djevojĉice
7
2.3. Upis i polazak djece u prvi razred Upis djece, za školsku 2015/2016. godinu, obavila je troĉlana komisija u sastavu pedagog škole i dva nastavnika razredne nastave po sljedećem rasporedu:
R.br.
Datum
Mjesto upisa
Prebivalište
1.
20-24.4.2015.
Centralna škola Tojšići
Tojšići i Jeginov Lug
2.
14.4.2015.
PO Kikaĉi
Kikaĉi
3.
16.4.2015.
PO D. Hrasno
D. Hrasno
4.
13.4.2015.
PO G. Hrasno
G. Hrasno
5.
17.4.2015.
PO Seljublje
Seljublje
R.br.
Škola
Djeĉaka
Djevojĉica
Ukupno
Odjeljenja
1.
Centralna škola Tojšići
35
34
64
3
2.
Podruĉno odjeljenje Kikaĉi
12
5
17
1
3.
Podruĉno odjeljenje Hrasno D.
5
4
9
0,5
4.
Podruĉno odjeljenje Hrasno G.
3
1
4
0,25
5.
Podruĉno odjeljenje Seljublje
5
3
8
0,5
U k u p n o
55
47
102
5,25
Razredi Broj odjeljenja   Muških Ţenskih Svega Odliĉnih Vrlodobrih Dobrih Dovoljnih Svega Prolaznost % Srednja ocjena  
III-IX 24,5 307 292 599 309 142 117 23 591 98,66 4,25  
Razredi
Broj odjeljenja
Muških
Ţenskih
Svega
Odliĉnih
Vrlodobrih
Dobrih
Dovoljnih
Svega
Prolaznost %
Srednja ocjena
III-IX
24,5
307
292
599
309
142
117
23
591
98,66
4,25
Opći uspjeh uĉenika u vladanju uĉenika od I do IX razreda u školskoj 2014/15. godini je sljedeći:
Razredi
Primjerno
Vrlodobro
Dobro
Zadovoljava
Loše
Svega
Ukor razrednika
Ukor Razred.nog vijeća
Ukor Nast. vijeća
Svega
I-IX
743
18
1
0
0
762
18
1
Broj odjeljenja
Muških
Ţenskih
Svega
Odliĉnih
Vrlodobrih
Dobrih
Dovoljnih
Svega
Prolaznost %
Srednja ocjena
III-IX
24,5
307
292
599
309
142
117
23
591
98,66
4,25
Opći uspjeh uĉenika u vladanju uĉenika od I do IX razreda u školskoj 2014/15. godini je sljedeći:
Razredi
Primjerno
Vrlodobro
Dobro
Zadovoljava
Loše
Svega
Ukor razrednika
Ukor Razred.nog vijeća
Ukor Nast. vijeća
Svega
I-IX
743
18
1
0
0
762
18
1