JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "TOJŠIĆI"

                                   Takmičenja i smotre učenika 2014/2015.

KALENDAR  TAKMIČENJA U ŠKOLSKOJ 2014./2015. GODINI

Škola je u prošloj školskoj godini imala zapažene rezultate u takmičenju učenika  na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou.

 

R.

br

Naziv slobodne aktivnosti

Rukovodilac i  Razred

 

OPĆINSKO

 

KANTONALNO

 

FEDERALNO

DRŽAVNO

Mjesto

održavanja

Plasman

Mjesto

održavanja

Plasman

Mjesto i

plasman

1.

Svjesnost o postojanju mina

Ajša Kapidžić -  VII

Rainci G

3.

-

-

-

2.

Hemija - Emina Paščanović  -  IX

Rainci G

3.

-

-

-

3.

Biologija - Nezira Islamović      -   VIII

Vukovije

4.

 

 

 

4.

Engleski jezik - Vedran Mehić  -  IX

Rainci G

4.

-

-

-

5.

Engleski jezik -Nermina Bećirović  -  VIII

Rainci G

1.

?

-

-

6.

Engleski jezik - Azra Džeko    -  VII

Rainci G

5.

-

-

-

7.

Njemački jezik - Đana Tufekčić   - VIII  i  IX

Memići

5.

?

 

 

8.

Historija - Ekrem Sakić  -  VII

Memići

4.

-

-

-

9.

Geografija - Ekrem Sakić    - VII

Kalesija

5.

-

-

-

10.

Matematika - Mujesira Živčić      - VII  i IX

Tojšići

2.  VII

3.   IX

?

 

 

11.

Matematika - Amela Imamović    - VI

Tojšići

1.

?

 

 

12.

Matematika - Jasmina Šarić     - VIII

Tojšići

1.

?

 

 

13.

Fizika - Selma Delić    - VIII  i IX

Tojšići

2.  VIII

2.   IX

?

 

 

14.

Tehničko stvaralaštvo - Admir Džambić      -  

Vukovije

1.

 

 

 

15.

Tehničko stvaralaštvo - Mujo Mušanović     

Vukovije

 

 

 

 

16.

Tehničko stvaralaštvo - Ćazim Paščaninović    

Vukovije

2.

 

 

 

17.

Informatika - Ćazim Paščaninović    

Vukovije

2.

 

 

 

18.

Saobraćaj - Ćazim Paščaninović    - V i VI

Vukovije

3.

 

 

 

19.

Islamska vjeronauka -  Čikarić Mevlida, VIII i IX

Kalesija

4.   VIII

5.   IX

 

 

 

20.

Prva pomoć - Emina Paščanović

Tojšići

- - -

 

 

 

21.

Civitas - Ekrem Sakić     - VII

Kalesija

 

 

 

 

22.

Šah - Jasminko Smajić  - VI-VIII-IX

Rainci G

1.

?

 

 

23.

Odbojka - Smajo Šahbegović     -  IX

Kalesija

2. dječaci

5. djevojčice

 

 

 

24.

Košarka - Ibrahim Čanić   -  VIII,IX

Kalesija

5. dječaci

4. djevojčice

 

 

 

25.

Stoni tenis - Ibrahim Čanić   -   VI-IX

Kalesija

5.

 

 

 

26.

Nogomet - Smajo Šahbegović

Kalesija

3.

 

 

 

27.

Atletika - Ibrahim Čanić

Tojšići

Dječaci   ---

3. Djevojčice