JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "TOJŠIĆI"

Menadžment i nastavno osoblje OŠ "Tojšići"

Direktor: Dukić Nijaz

Pomoćnik direktora: Buljubašić Selmir

Pedagog: Avdić Vanesa

 Sekretar: Muminović Mumin

Računovođa: Šmigalović Seid

Broj zaposlenih: 69

Nastavno osoblje: 55

 

Broj učenika: 778

 Muških: 394

 Ženskih: 384

                                 Nastavnici mentori i savjetnici  2014/2015.

      Nastavnici mentori i savjetnici  2014/2015

 

 

Rb.

Prezime i ime mentora

Struka

Prezime i ime savjetnika

Struka

1.

Živčić Mujesira

prof. matem. i nastavnica fizike

Aljukić Bešir

nast. bosanskog jezika

i književnosti i viši knjižničar

2.

Islamović Nezira

prof. biologije i

nastavnica  hemije

Mujkanović Hatidža

prof. razred. nastave

3.

Paščanović Emina

nast. biol. i hemije

 

 

4.

Šahbegović Smajo

mr.sc. sporta

 

 

5.

Buljubašić Selmir

prof. geogr. i historije

 

 

6.

Nurković Hasnkija

prof. razred. nastave

 

 

7.

Andelija Lejla

prof. razred. nastave

 

 

8.

Paščaninović Ćazim

prof. informatike

 

 

9.

Sakić Hidajet

prof. razred. nastave

 

 

10.

Mujanović Fejzulah

prof. razred. nastave

 

 

11.

Sakić Azra

prof. razred. nastave

 

 

12.

Huskić Nevresa

prof. razred. nastave

 

 

12.

Buljubašić Amela

prof. razred. nastave

 

 

13.

Smajić Jasminko

prof. razred. nastave

 

 

14.

Ramić Hava

prof. razred. nastave

 

 

15.

Salihović Suada

prof. razred. nastave

 

 

16.

Kapidžić Ajša

nast. razred. nastave

 

 

17.

Jakubović Tima

prof. razred. nastave

 

 

18.

Smajić Tifa

prof. razred. nastave

 

 

19.

Alić Amira

prof. razred. nastave

 

 

20.

Dukić Nijaz

prof.hist.i geografije

 

 

21.

Sakić Ekrem

prof.histor.i geografije

 

 

22.

Suljanović Samir

prof. tjelesnog odgoja

 

 

23.

Isabegović Sabina

prof. bosanskog jezika

 

 

24.

Bećirović Nermina

prof. engleskog jezika

 

 Vannastavno osoblje

 

R.b.

Prezime i ime zaposlenog

Radno

mjesto

Školska

sprema

Godina

staža

Sedmično

Sati

Napomena

1.

Muminović Mumin

Sekretar

SSS

33

40

 

2.

Šmigalović Seid

Računovođa

SSS

34

40

 

3.

Barčić Samid

Ložač-domar

KV

 

40

 

4.

Hadžić Izeta

Spremačica

NKV

25

40

 

5.

Karić Zumra

Spremačica

NKV

24

40

 

6.

UPRAŽNJENO

Spremačica

 

 

40

 

7.

Šmigalović Nefisa

Spremačica

NKV

9

40

 

8.

Karić Sadeta

Spremačica

NKV

20

40

 

9.

Bureković Avdo

Spremač-ložač

NKV

19

40

 

10.

Merić Izet

Spremač-ložač

SSS

15

40

 

11.

Smajić Nurija

Spremač-ložač

NKV

23

40

 

12.

Mehidić Bego

domar

SSS

29

40

 

 

Nacionalna struktura zaposlenih u školi


Bošnjaci

Hrvati

Srbi

Romi

Ostali

Ukupno

69

1

 

 

 

70